Pravidelná výmena vody

Pravidelná výmena vody je rozhodujúca pre udržanie biologickej rovnováhy v uzavretom ekosystéme rastlinných akvárií. Najlepšie je to robiť týždenne, pričom vymieňajte 30% - 50% vody.

Výmena vody odstraňuje rozpustený organický odpad a voľne plávajúce spóry rias. Umožňuje tiež vyvážiť parametre vody, ktoré sa mohli počas týždňa zmeniť. Výmena vody by sa však nemala zameriavať len na výmenu vody v nádrži – akvaristi by mali túto príležitosť využiť aj na odčerpanie nečistôt, ktoré sa nahromadili na vrstve substrátu. Vodné rastliny zhadzujú staršie listy a tie rozkladajú krevety a iné detritovory. V horných vrstvách substrátu sa hromadia kúsky organického materiálu a odpad z exkrementov rýb. Toto nahromadenie rozkladajúceho sa organického materiálu spúšťa bujnenie rias, najmä v nádržiach s vyšším osvetlením a/alebo úrovňami hnojenia. Akvaristi by mali takéto nečistoty pri výmene vody odsať. 

Urobiť to nasledovne: hadicu pre odpadovú vodu vznášajte nad povrchom substrátu, zatiaľ čo povrchový substrátu jemne rozvírite pomocou väčšej pipety prúdom vody na povrch substrátu. Pri takomto každo-týždennom čistení by ste sa nemali snažiť narušiť viac ako len horný 1 cm substrátu.

Sledujte video a dozviete sa viac.

čistenie vysadeného akvária

Táto nádrž je stará asi rok, ale stále vyzerá, že je relatívne mlado založená. Veľké pravidelné výmeny vody s pravidelným odsávaním zvyškov na substráte udržiavajú čistý vzhľad. Tento tank beží na APT Complete a APT Jazz .

Prejdite sem a prečítajte si viac o údržbe substrátu. 

Prejdite sem a prečítajte si viac o tom, koľko vody je potrebné zmeniť pre konkrétne nastavenia

 

 

Tento článok vyšiel na stránkach https://www.2hraquarist.com/ a bol preložený do slovenského jazyka